Therapie volgens de 5 natuur principes

Alles in ons lichaam werkt samen

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut mijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Energie

Als je twee magneten op een bepaalde manier tegen elkaar probeert te duwen dan voel je een tegenwerkende kracht: ze stoten elkaar af. Blijkbaar is er tussen die twee stukjes ijzer een kracht aanwezig die je niet kunt zien, maar die er wel is. Dit zijn energievelden.

Je zet de radio aan en er komt geluid uit. Hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Ergens wordt er iets opgevangen. Dit noemen we een frequentie, een trilling… ENERGIE.

Alles om ons heen bestaat uit energie. Zo straalt elk lichaam zijn eigen frequentie uit en heeft het een energieveld om zich heen. Dit veld kunnen we verdelen in het grofstoffelijke (de materie, ons lichaam) en het fijnstoffelijke (onze aura en onze chakra’s). De ruimte waarin deze velden zich bevinden is onzichtbaar maar beroering ervan wordt wel degelijk ervaren. Als je stevig in je schoenen staat, zullen de velden zich na een ontmoeting weer snel herstellen. Als dat niet zo is, kun je energie bij de ander achterlaten en/of energie van anderen overnemen. Door negatieve, ongewenste gedachtes en beelden kan veel energie verloren gaan.

Ons lichaam leef op energie in de vorm van voeding. Voeding word omgezet in bruikbare energie die onze organen voeden. Het is belangrijk dat in ons lichaam deze energie goed verdeelt is. Is dit niet zo door bijvb, jezelf erg moe voelen, angstig, een depressieve grveolsn ervaren dan gaan we samen op zoek hoe we deze onbalans weer kunnen herstellen dmv van verschillende interventies.  Want je energie level is de eerste stap naar een gezond evenwicht.

Dit gebeurt door je oa bewust te worden van wat je eet, we testen waar je lichamelijk en mentaal stofjes  te kort komt door o.a een neurotransmitters test, door naar je voeding te kijken en je sociale emotionele gesteldheid.

Om sociale en emotionele processen aan te gaan is het een eerste vereiste om goed in je energie te zitten zowel , lichamelijk, emotionele als wel mentaal. We gaan samen op zoek naar waar de energie lek zit.

Tevens leer mijn cliënten  veel over aarden, gronden, de zintuigen, emotionele-en mentale processen (het fundament van het ervaren van energie). Wat is energie en hoe kun je daar zelf mee om leren gaan? Waar(door) verlies je energie en waar krijg je energie van? Dit kan gaan over levensenergie, het voelen van energie en jouw lichamelijke gesteldheid. Over het ervaren van grenzen, persoonlijke ruimte. Wat is jouw energie en wat is de energie van de ander?

Samen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die zorgen voor een helder zelfbeeld waardoor het energie niveau gebalanceerd wordt.

Prikkeloverdracht

Herstel van interne, fysieke en mentale communicatiesystemen.
Zonder geleiding stagneren vele functies.

Ontwikkeling psycho-fysieke driehoek
• Lichaamsbewustzijn
• Emotioneel bewustzijn
• Zelfbewustzijn.
Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen.
Je meer bewust zijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van je eigen reactiepatronen. Dit bied je een kans tot verdieping van het emotioneel- en zelfbewustzijn.

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Onze zintuigen zijn daarbij betrokken. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, ( ook hier controleren we door een neurotransmitters test wwaar de disbalans aan bezig is, zodat we deze kunnen herstellen)worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. De zintuigen zijn ons eerste contact met de wereld om ons heen: deze registreren en geven door. Als deze verbinding verstoord raakt om wat voor reden dan ook dan zal de prikkeloverdracht niet vlekkeloos verlopen. Er zullen onjuiste signalen doorgegeven worden zodat de organen,spieren en weefsels van het lichaam op een negatieve manier beïnvloed worden. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van het lichaam en het zelfherstellend vermogen.
Het gaat hier over de verbinding tussen je hart, je hersenen en de rest van je lichaam.

Opdrachten vanuit het hart en de hersenen moeten op de juiste plek uitgevoerd worden. Dit gebeurt allemaal in het zenuwstelsel via prikkeloverdracht.

Je lichaamstemperatuur is bijvoorbeeld te laag als gevolg van stress: je bent continu op je hoede en je hebt al je antennes uit staan. Ontspanning is niet meer mogelijk. Dit zijn tekens dat het lichaam en het zenuwstelsel overbelast zijn geraakt. Hierdoor wordt een verstoord patroon ontwikkeld, zowel geestelijk als lichamelijk.

Drainage

Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en lichamelijke balast.

We worden in ons dagelijks leven overspoeld met een enorme hoeveelheid aan informatie en prikkels. Vaak is dit meer dan ons lichaamssysteem verdragen kan. Dit kan leiden tot stressverschijnselen. Maar ook interne stress kan dit proces versterken. We dragen patronen met ons mee die niet van ons zijn: deze zijn van generatie op generatie aan ons doorgegeven. Wij zijn zo loyaal geweest om deze taak op ons te nemen. Dit zijn vormen van toxische belasting. Het is zaak deze spanning en vervuiling uit ons systeem af te voeren. Dmv van verschillende technieken kunnen we ons ontdoen van deze belastingen.

De geestelijke verontreiniging speelt een grote rol op mentaal-, emotioneel- en fysiek niveau. Als de cliënt niet in staat is om zich goed te kunnen uiten en emoties en gevoelens niet goed kan verwerken dan uit zich dat uiteindelijk in het fysieke lichaam (psycho-fysieke driehoek). Verder kan slechte voeding en weinig beweging het lichaam verontreinigen wat zich uiteindelijk ook in het fysieke lichaam uit in ziek zijn waardoor er een geestelijk niet welbevinden wordt gecreëerd.

Voeding

De energie die vrijkomt door verteren van ons voedsel laat ons lichaam en onze geest functioneren. Geven wij onszelf de tijd om onze voeding te verteren…

Goede voeding  al dan niet aan gevuld met suppleties zorgt voor een goed evenwicht: zowel  lichamelijk, emotioneel als geestelijk

Wat wordt er opgenomen en wat niet?
Waar we ons mee voeden wordt bepaald door ons energieniveau, zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk.

Waarmee voeden we onszelf?
Geestelijk voeden we ons met gedachten, overtuigingen, bezigheden, uitdagingen en verwachtingen. Wanneer deze negatief zijn, werken ze belemmerend.  Dit heeft zijn weerslag op one emotie en andersom. Bewustwording van het gedrag, denkpatronen en het omgaan me emoties is van groot belang. Lichamelijk voeden we ons met voeding. Vitaliteit valt of staat met het vermogen van het lichaam om de juiste voedingsstoffen op te kunnen nemen.

Psyche

Hoofd hart handen – denken voelen en doen.
Veel van onze gedachtenpatronen en ook de daaruit voortkomende gedragspatronen zijn geestelijk en/of lichamelijk belastend. Ze zijn vaak in het verleden ontstaan door bijvoorbeeld de opvoeding en de opgebouwde (negatieve) levenservaringen. Helaas lijken bepaalde levenspatronen herhalend op te treden doordat er (on)bewust een tekort aan bewustwording en inzicht is. Dit inzicht ligt in het heden maar ook in ons systeem van herkomst. Wij gaan op zoek naar de oorzaak van deze uit balans brengende patronen en maken jou er opnieuw bewust van. Door nieuwe inzichten ben je in staat verandering aan te brengen en weer in je eigen kracht te staan.

Hoofd staat voor: kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflecteren.
Hart staat voor: betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen, volharden.
Handen staat voor: toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

Bewust worden van geest en lichaam waardoor herhalende levenspatronen kunnen worden doorbroken.

Wil je hier meer over weten plan dan een vrijblijvende kennismaking in

Laden...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Equizenz maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.